Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové gramotnosti

Hovořila jsem o tom, že ani můj nákres neobsahuje všechny možné gramotnosti. Je tomu tak proto, že s rozvojem počítačových technologií se objevily úplně nové dovednosti, které bychom měli zvládat a vyučovat. Pokud se vám zdá, že text je pro vás těžký na porozumění, stačí, když přejdete ke zvýrazněným řádkům, které zároveň svým způsobem vystihují můj postoj k tématu.

Nové gramotnosti jsou dosud otevřeným tématem a řada odborníků používá různé termíny: gramotnosti 21. století, internetová gramotnost, gramotnost nových médií, multigramotnost, informační gramotnost, počítačová gramotnost. Obvyklé příklady nových gramotností zahrnují dovednost pracovat s programy umožňujícími rychle napsat zprávu, dále sem spadá blogování, správa webových stránek, účast v sociálních sítích, vytváření a sdílení hudebních videí, podcasting a videocasting, sdílení fotek, účast na diskusích online, maily, chaty...

Existují dva přístupy k novým gramotnostem. První je založený na teoriích, které se zabývají především tím, jak člověk poznává (kognitivní psychologie, psycholingvistika, teorie schématu (schéma: naše znalosti a zkušenosti), metakognice (myšlení o myšlení), konstruktivismus(své poznatky si aktivně konstruujeme - vytváříme na základě našich předchozích znalostí a zkušeností)). Tyto teorie a další obory zkoumají, jak vlastně  probíhá vlastní proces porozumění digitálním textům.

Donald Leu popisuje nové gramotnosti čtyřmi znaky:

1. Nové technologie potřebují, abychom byli schopni použít nové dovedností a strategie (To znamená, nejen odpapouškovat učivo ve škole)

2. Nové gramotnosti jsou klíčem k účasti v globální společnosti (např. v ekonomické a osobní oblasti)

3. Velmi rychle se mění s měnícími se novými technologiemi, a proto je lepší než jednu izolovanou gramotnost vyučovat, jak se učit novým gramotnostem, které se objeví během života.

4. Protože jsou nové gramotnosti tak mnohotvárné, nejprospěšnější bude, když je budeme vnímat z různých úhlů pohledu.

Druhý přístup je více sociální, tzn. nové gramotnosti jsou založeny nejen na schopnosti použít digitální technologie, ale také sám tvořit a sdílet s ostatními množství informací.

Čerpala jsem především z anglické Wikipedie:

en.wikipedia.org/wiki/New_literacies

en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jan Zouhar - Gramotnost x kompetence

Pořád nemá jasno jaký je vztah gramotnosti a kompetence. Můžete mi to vysvětlit?

Ludmila Kovaříková - Re: Gramotnost x kompetence

Dobrý den,
problém klíčových kompetencí možná spočívá v různém pojímání tohoto termínu.
1. Podle knihy Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (H. Belz, M. Siegrist) jsou "klíčové kompetence obsahově neutrální, neboť jsou použitelné na libovolný obsah. Jejich zprostředkování je však vždy nutně vázáno na konkrétní obsah." (s. 27) "Zahrnují celé spektrum kompetencí přesahujících hranice jednotlivých odborností." (166) Zatímco gramotnosti jsou definovány podle Dombrovské jako funkční, tj. mými slovy řečeno dovednosti v určitém oboru. Dovednost číst = čtenářská gramotnost, dovednost počítat = matematická gramotnost... (http://goo.gl/d40H) Klíčové kompetence by tedy procházely napříč jednotlivými funkčními gramotnostmi a každá kompetence by byla uplatnitelná v určité gramotnosti, oboru. Komunikativní dovednost, schopnost se učit atd. je nutná pro všechny gramotnosti.
2. Klíčové kompetence přesahují (podle Dombrovské) funkční gramotnost. Kompetence pro 21. století by pak zahrnovaly informační gramotnost, mediální kreativitu a sociální dovednost a zodpovědnost. (Dombrovská)
3. Zdá se mi, že kompetence stanovené Evropským parlamentem (články na RVP) zahrnují jak gramotnosti (komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematické kompetence), tak kompetence jako dovednosti (učit se), a proto mi není jasný vztah mezi jejich kompetencemi a gramotnostmi. Gramotnost by byla v tomto případě totéž co kompetence.